top of page

Lathund

En lathund skulle tas fram som skulle handla om god typografi. Vi fick färdiga texter som vi skulle sätta passande rubriker till och sedan fick vi designa det hur man ville. Lathunden skulle anpassas efter en iPad.

lathund.jpg
lathund_1.gif
Ta mig upp
Ta mig upp
bottom of page