Lathund

En lathund skulle tas fram som skulle handla om god typografi. Vi fick färdiga texter som vi skulle sätta passande rubriker till och sedan fick vi designa det hur man ville. Lathunden skulle anpassas efter en iPad.

Kontakta mig

ja.ericson@hotmail.com  |  070-762 92 15

© Jessica Ericson 2020